Transformatie van DSM

De koninklijke DSM NV is een opmerkelijk bedrijf dat zich in de 108 jaar van haar bestaan van een mijnbouw onderneming heeft ontwikkeld tot een basischemicaliën bedrijf, en vervolgens via speciale chemicaliën, tot de marktleider op het gebied van biotechnologie en materialenkennis en vitaminen die zij nu is. Na de succesvolle afronding van de Vision 2010-strategie voor portfolio transformatie, heeft DSM zojuist haar nieuwe corporate groeistrategie met de titel “DSM in Motion: Driving focussed growth” aangekondigd. Kernwoorden hierin zijn high growth economieën, innovatie, duurzaamheid en overnames & partnerships.

DSM past haar corporate strategie om de 3 tot 5 jaar aan met behulp van het proces van Strategy Dialogs (BSD, Business Strategy Dialog en CSD, Corporate Strategy Dialog). Hieraan nemen veel mensen uit de onderneming deel en deze dragen allemaal aan de resultaten bij, waardoor het tevens een solide platform voor de uitvoering geeft. Het strategie-ontwikkelingsproces is erop gericht een duurzame, winstgevende positie te bereiken. In deze strategische discussies worden vele factoren gewogen: de kennis van de industrie, trends en drijvende krachten, de potentiële mogelijkheden en prestaties van het bedrijf zelf, de behoeften van klanten, de concurrentie, enz. Op basis hiervan formuleren de businessgroepen hun plannen, voornaamste succesfactoren, benodigde middelen en performance-indicatoren.

In de periode 2006-2010 heeft DSM zijn portfolio sterker en duidelijker gefocust. Marktgedreven groei en innovatie, een van de pijlers van DSM’s Vision 2010-strategie, heeft een significante groeibijdrage geleverd. Een aanvullende doelstelling was dat DSM een intrinsiek innovatieve onderneming moest worden, met innovatiepraktijken van de hoogste orde, een bovengemiddeld rendement op de investeringen in innovatie en medewerkers bij wie innovatie in het bloed zit. Voor het duurzaam creëren van waarde is Operational Excellence belangrijk. DSM heeft een sterk track record als het gaat om efficiencyverhogende maatregelen die een duidelijk prestatieverbeterend effect hebben en bijdragen aan de winst. Als onderdeel van de nieuwe strategie, DSM in motion: driving focused growth, heeft DSM de ambitie uitgesproken om de volgende stap te zetten op het gebied van duurzaamheid, van verantwoordelijkheid naar business driver. Kortom, DSM heeft de afgelopen jaren een uitstekende uitgangspositie gecreëerd om zijn strategische ambities te realiseren en kan met recht een toonaangevend bedrijf genoemd worden.

Verbeter je business planning vaardigheden met onze Waardegericht Management opleiding >>
Share |