Econcern: groen en dan zonder poen

Econcern groeit uit tot een onorthodox bedrijf met 1400 werknemers in 21 landen in 2008, een goudmijn aan kennis en een keur aan in het oog springende energieprojecten. De val van het Utrechtse duurzame energiebedrijf Econcern komt in de zomer van 2009 als donderslag bij heldere hemel. De groene publiekslieveling, met manager van het jaar 2008 Ad van Wijk aan het roer, is failliet. De schok is groot. Hoe konden partijen als Rabobank, Delta Lloyd en familiebedrijf SHV in mei 2008 nog 300 miljoen euro in het bedrijf pompen? Waarom temperde niemand de stormachtige groeiplannen, die moesten leiden naar een omzet van 8 miljard en een verwachte winst in 2012 van 1 miljard euro?

De banken kwamen er eind 2008 achter dat de kwartaalcijfers niet klopten. Dat leidde er in het voorjaar van 2009 toe dat de banken en aandeelhouders extra huiverig waren geld in het concern te steken of leningen te herfinancieren. Op dat moment verkeerde Econcern in zeer zwaar weer. Toen daarna bovendien bleek dat tal van verplichtingen buiten de boeken waren gehouden, daalde het vertrouwen tot het nulpunt en was een faillissement onafwendbaar.

De cijfers over 2007 en 2008 gaven een veel te rooskleurig beeld. De cijfers zijn pas in 2009 door de toen nieuw aangetreden CFO neerwaarts bijgesteld. Hij geeft begin 2009 aan dat Econcern op drie punten in strijd heeft gehandeld met de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Dochterondernemingen die geen kernactiviteit waren en matig presteerden, werden structureel niet meegeconsolideerd; de bouw en ontwikkeling van eigen projecten werd verkeerd in de boeken verwerkt; en ten slotte zijn er allerlei herwaarderingen uitgevoerd zonder dat er een cent binnenkwam. Drie manieren om omzet en resultaat te rooskleurig voor te stellen.

De toenmalige top van Econcern heeft het faillissement steeds toegeschreven aan de kredietcrisis en een onwillige overheid. Ook de banken en aandeelhouders kregen de schuld. De beantwoording van de vraag "of bestuurders en de externe accountant hun taak behoorlijk hebben vervuld” vergt volgens de curatoren een "omvangrijk onderzoek" dat een "periode van vele jaren beslaat". De resultaten van dat onderzoek zullen op zijn vroegst begin 2012 kunnen worden gepubliceerd, zo verwachten zij. In ieder geval is duidelijk dat Waardegericht Management geen deel uitmaakte van de bedrijfsvoering bij Econcern.

Verbeter je prestatiemanagement vaardigheden met onze Waardegericht Management opleiding >>
Share |