Waardegericht Management: een succesformule?

De zoektocht naar succesformules begon in 1982 met het verkoopsucces van het boek ‘In Search of Excellence’ van Tom Peters. Een waardige opvolger in 1996 was het boek Built to Last van Jim Collins en Jerry Porras. In 2001 deed Jim Collins het nog eens dunnetjes over en verscheen ‘Good to Great’. Door nauwgezet onderzoek te doen naar de bedrijven die jarenlang buitengewoon presteerden kwam Collins met een zevental concepten die hadden bijgedragen aan een doorbraak in het prestatieniveau van elf geselecteerde ondernemingen.

Helaas blijkt met het verstrijken van de jaren steevast dat superieure bedrijven slechts tijdelijk deze kwalificatie verdienden. Dat bleek het geval na de dot.com crisis met de door Tom Peters besproken bedrijven en de recente kredietcrisis liet zijn sporen na in het exclusieve clubje bedrijven dat zorgvuldig door Jim Collins was geselecteerd. Vandaar dat hij in 2009 de bakens verzette en handig inspeelde op de ontwikkelingen in zijn boek ‘How the Mighty Fall’.

Nu is het jezelf spiegelen aan succesvolle bedrijven niet per definitie verkeerd. Veel managers vinden het waardevol kennis te nemen van de concepten uit dit soort studies en hiermee in de praktijk te experimenteren. Maar regelmatig blijkt dat er sprake is van management hypes die weer overwaaien. Ook lukt het bedrijven lang niet altijd om hun marktpositie vast te houden, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de praktijkcases Nokia en Tom Tom.

Bij Waardegericht Management gaat het niet om succesformules maar om bouwen aan kennis en kunde van mensen. Waardemanagers kiest daarom de weg van de opleiding. Waardegericht Management draait om ambitie, innovatie en leren, anders gezegd om een mindset. Waardemanagers kunnen daarmee in verschillende contexten aan de slag gaan, de ene keer zal dat succesvol en de andere keer minder of niet succesvol zijn. Maar een mislukking kan weer de basis leggen voor toekomstig succes. De voorbeelden laten zien dat superieure prestaties vaak tijdelijk zijn, maar ook dat succesvol in de markt zijn lang kan duren als een bedrijf mee gaat met z’n tijd door te blijven vernieuwen. Want aan succes moet elke dag opnieuw hard gewerkt worden!

Waardegericht Management: waar gaat het om?

In de hedendaagse economie is succes in veel bedrijfstakken een kort leven beschoren als er onvoldoende wordt geïnnoveerd en concurrenten wel in staat blijken hun business modellen te innoveren en/of hun klanten een betere propositie te bieden. Illustratief zijn ASML dat slechts 35 jaar bestaat en de onbetwiste wereldmarktleider is geworden en DSM die in ruim 100 jaar al meerdere keren een succesvolle transformatie realiseerde.

Innovatie en vernieuwing moeten gestimuleerd en gemanaged worden en regelmatig op basis van de verwachte waarde voor de organisatie worden bijgestuurd ('management by values'). Dat is niet alleen een kwestie van waarderen in geld, maar ook van strategische en functionele analyses maken en gevoel ontwikkelen voor wat klanten belangrijk vinden. Goed onderbouwde besluitvorming is in deze cruciaal. Waardegericht Management helpt managers om op basis van feiten en vanuit een holistisch perspectief het waarde genererend vermogen van de organisatie, nu en in de toekomst, te beoordelen en te versterken.

Besluitvorming dient steeds in een breder perspectief plaats te vinden, zoals een beoordeling van de voortgang en resultaten van reeds lopende investeringen en de laatste ontwikkelingen in de markt. Dat is niet eenvoudig en ook niet iets dat in management opleidingen aan bod komt. Organisaties worden meestal vanuit een functioneel perspectief besproken en beoordeeld en niet vanuit een holistisch perspectief. In de praktijk leren sommige managers op den duur over functionele grenzen heen te kijken, maar zij beschikken vaak over onvoldoende bagage om vanuit een waarde perspectief hun opties af te wegen. Waardemanagers biedt de mogelijkheid deze lacune in korte tijd te overbruggen en betere prestaties in strategisch ondernemerschap neer te zetten!

Lees verder over onze Waardegericht Management opleiding >>
Share |