Praktijkopdrachten

Dit onderdeel van onze Waardegericht Management opleiding is weliswaar optioneel, maar zeker geen overbodige franje. Want een leerproces is pas compleet als je met de theoretische kennis in de praktijk hebt kunnen experimenteren en vervolgens hebt kunnen reflecteren op je opgedane ervaringen. Daaruit blijkt pas of je de vereiste competenties je eigen hebt gemaakt om als waardemanager aan de slag te kunnen. Om die reden is het met goed gevolg afronden van de praktijkopdrachten vereist om de titel Register Waardemanager te verkrijgen.

Bijkomend voordeel van de praktijkopdrachten is dat organisaties waar deze opdrachten worden uitgevoerd meteen de voordelen kunnen ervaren van het Waardegericht Management gedachtegoed.

De opleiding bevat twee praktijkopdrachten die ieder ca. 100 uur inzet gedurende 3 maanden vergen. In beide gevallen is het doel een voorstel te ontwikkelen dat aantoonbaar waarde creëert voor de opdrachtgever.

De eerste praktijkopdracht wordt in duo’s uitgevoerd en wordt intensiever door een docent van Waardemanagers begeleid. De tweede praktijkopdracht is een proeve van bekwaamheid en wordt zelfstandig uitgevoerd. Beide opdrachten worden afgesloten met een presentatie en een eindrapportage.

Lees meer over de titel Register Waardemanager >>
Share |