Opzet, leerdoel en doelstelling

Het overkoepelende leerdoel van onze Waardegericht Management opleiding is om te leren hoe je vernieuwing in een organisatie kan realiseren vanaf idee tot succesvolle executie. Het kan gaan om technische innovaties en minstens zo belangrijk om sociale innovaties (slimmer werken, dynamisch managen en flexibel organiseren). Belangrijke bouwstenen van de opleiding zijn o.a. duurzame waardecreatie, business model innovatie, de business case, performance management, leiderschap en paden van verandering.

Waardemanagers biedt een opleiding aan die in de praktijk zijn waarde bewijst. Het is een investering, in je eigen ontwikkeling en tegelijkertijd één die zich snel terugverdient door er in de praktijk mee aan de slag te gaan.

De doelstelling van de opleiding is waardemanagers in de praktijk in staat te stellen samen met hun opdrachtgevers groei en innovatie te realiseren. Dat begint al tijdens het tweede deel van de opleiding met het uitvoeren van praktijkopdrachten. De opleiding verschaft deelnemers dus niet alleen theoretische verdieping op het gebied van waardecreatie en innovatiemanagement. Het zorgt er tevens voor dat zij deze kennis gaan toepassen in de ondernemingspraktijk. Theorie en praktijk zijn nauw verweven om het leereffect te maximaliseren.

Het uitgangspunt is dat aankomende waardemanagers de nodige werkervaring hebben, en dus meegemaakt hebben wat bedrijfscultuur, managementstijl en type organisatie voor invloed hebben op de gang van zaken. Zodat we tijdens een opleiding een verdiepingsslag kunnen maken hoe deze factoren besluitvorming, innovatie en prestaties in organisaties beïnvloeden. Want als je succesvol wilt zijn in waardemanagement zal je hier invloed op moeten kunnen uitoefenen.

De Waardegericht Management opleiding bestaat uit twee delen:
  • vier blokken van twee dagen opleiding en een afsluitend examen
  • twee praktijkopdrachten die afgesloten worden met een rapportage en presentatie

Het met goed gevolg afronden van de praktijkopdrachten is vereist om de titel Register Waardemanager te verkrijgen. Dit onderdeel van de opleiding is optioneel.

Lees verder over de opleidingsmodules >>
Share |